Test Agent ImoStefan: Aveți aptitudini de conducere?

Aveți aptitudini de conducere?

Ce trebuie să știți despre conceptul privind „calitatea de a conduce“

Aptitudinile, dotaţia nativă (harul) și deprinderile care într-o societate trec drept „calități de conducere“ sunt într-o strânsă dependență de expectațiile colective față de rolul unui „conducător“.

Aceste expectații reprezintă produsul trebuințelor conștiente şi inconștiente ale fiecărui membru care compune comunitatea respectivă. Cercetătorii unui colectiv din domeniul științelor naturii au cu totul alte pretenţii faţă de profilul șefului lor, în comparație, de exemplu, cu soldații dintr-un batalion militar.

Exercitarea rolului de „conducător“ reunește toate dorințele, nostalgiile, idealurile unei comunități. O scurtă privire de ansamblu asupra celor trei mari religii monoteiste este suficientă pentru a recunoaște că perioada patriarhală imaginea Tatălui este identică aceea a conducătorului. Dragostea, bunătatea, spiritul dreptății, atotputernicia dar și severitatea și toleranța sunt atribuite așteptate atât de la Tatăl Cel ceresc, dar și de la conducătorul pământean.

Conducătorul este trimisul să apere Legea lui Dumnezeu pe pământ.

Reprezentarea privind atotputernicia Tatălui ceresc corespunde, fără putere de tăgadă, modului în care copiii își percep părinții, și anume drept zei atotputernici atotștiutori, pentru că ei sunt capabili să facă tot ceea ce un copil cu propriile sale puteri, nu este încă în stare să realizeze. De fapt, el nici nu are o altă alternativă decât să-și dorească dragostea și bunătatea părinţilor, care sunt date fiecăruia după norocului său. Nu este, așadar, de mirare că fiecare copil nutrește convingerea că părinti să sunt cei mai iubitori, mai puternici și mai buni părinţi de pe suprafața pământului. Mai târziu, aceste imagini paternale, idealizate, din frageda copilărie sunt extinse, în mod inconștient, și asupra celor din mediul apropiat. Îmbrăţișarea unor profesii, ca acelea de învățător sau medic se potrivesc deosebit de bine acestor transferuri. Pe lângă factorii aptitudinali care recomandă o persoană pentru exercitarea unei funcţii de conducere mai trebuie să existe și disponibilitatea de a prelua uneori rolul paternal și de identificare cu expectaţiile referitoare la atotputernicia şi importanţa deținută proiectate asupra sa. Subiectul narcisist pare a fi predestinat pentru îndeplinirea rolului de conducător. De aceea, cultivarea narcisismulu joacă un rol deloc neglijabil.

În cazul narcisismului patologic centrul de greutate îl constituie exercitarea puterii. În antiteză cu acesta, narcisismul normal, desemnează o atitudine de deschidere față de lume, încredere în sine, autosecuritate, înțelegere, bunătate și toleranță în relaţiile cu ceilalți oameni. Psihanalistul englez Foulkes este de părere că personalităţile cu aptitudini de conducători impresionează mai puțin prin ceea ce fac, cât mal ales prin ceea ce sunt.

Impactul gândirii asupra propriei orientări

  • Dacă vreți să vă îmbunătăţiţi calitătile specifice unul conducător începeți cu o autoreflexie critică.
  • Analizați motivele. care vă determină să râvniți la statutul de conducător.
  • Este vorba doar de dobândirea unei puteri personale sau vă gândiţi și la avantajele altor persoane, în situația în care veţi dobândi un post de conducere?
  • Mergeţi pe șirul amintirilor, în vremea copilăriei: Cum erau părinţii dumneavoastră? În ce consta puterea si lacunele lor? Cum vă imaginaţi părinţii ideali?
  • Au existat profesori care v-au insuflat respect? Ce calități aveau ei? Prin ce v-au impresionat?
  • Chiar și relaţiile ierarhice se bazează pe respect reciproc, atenţie, toleranţă și capacitatea de transpunere afectivă în situaţia celorlalți. Premisele cele mai sigure pentru statutul de conducător sunt doar atunci create când se acordă subalternilor aceeași atenţie și respect cu care sunt trataţi superiorii.
  • Dacă vreţi să vă asumaţi răspunderea în numele altor oameni, trataţi-i în aceeași manieră în care şi dumneavoastră, într-o situaţie identică, ați dori să fiţi tratat de șeful/șefa investit/ă să vă conducă.

Sursă:

Cum să ne calculăm coeficientul de personalitate – Dr. Gerti Senger & Dr. Walter Hoffmann

TIPUL A TIPUL B TIPUL C
INTREBARE PUNCTE INTREBARE PUNCTE INTREBARE PUNCTE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
TOTAL 0 TOTAL 0 TOTAL 0

Sursă:

Cum să ne calculăm coeficientul de personalitate – Dr. Gerti Senger & Dr. Walter Hoffmann


Aveți aptitudini de conducere?
Testul are ca scop evaluarea cunoștințelor, abilităților și aptitudinilor necesare pentru a lucra ca agent imobiliar. Testul este format din următoarele secțiuni: Cunoștințe de bază despre piața imobiliară, Abilități de comunicare și relaționare cu clienții, Abilități de negociere, Abilități de marketing și promovare.