Acte necesare vânzare teren

Imobiliare Stefan Constanta

Acte necesare vânzare teren acte de identitate părți (vânzător și cumpărător), certificatele de căsătorie (dacă este cazul), procură de reprezentare (dacă este cazul) ; acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacției (după caz: contract vânzare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, dovada de achitare integrală

Acte necesare vânzare casă

Imobiliare Stefan Constanta

Acte necesare vânzare casă acte de identitate părți (vânzător și cumpărător), certificatele de căsătorie (dacă este cazul), procură de reprezentare (dacă este cazul) ; acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacției atât pentru teren cat si pentru construcția edificata pe teren (după caz: contract

Antecontract de vânzare cumpărare

Imobiliare Stefan Constanta

Promisiune de vânzare cumpărare Vânzarea legala al oricărui imobil (teren, casa, apartament, spațiu comercial, etc) se face doar prin intermediul unui notar. Înainte de semnarea unui contract de vânzare cumpărare se poate semna un antecontract de vânzare cumpărare / promisiune de vânzare, astfel

Acte necesare oricărui tip de imobil

Imobiliare Stefan Constanta

Actele necesare pentru încheierea unui contract de vânzare oricărui imobil (teren, casa, apartament, spațiu comercial, etc)  acte de identitate părți (vânzător și cumpărător), certificatele de căsătorie (dacă este cazul), procură de reprezentare (dacă este cazul) ; acte de proprietate asupra imobilului ce

Acte necesare vânzare apartament

Constanța
Imobiliare Stefan Constanta

Acte necesare vânzare apartament acte de identitate părți (vânzător și cumpărător), certificatele de căsătorie (dacă este cazul), procură de reprezentare (dacă este cazul); acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacției (după caz: contract vânzare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, dovada