Dicționar Imobiliar | IMOINDEX

ImoDex

Categories :

Termeni folosiți în domeniul imobiliar:

Tipuri de proprietăți:

 • Apartament: Locuință situată la un etaj al unei clădiri cu mai multe etaje.
 • Casă: Locuință individuală, situată pe un teren.
 • Vilă: Casă de dimensiuni mari, situată pe un teren generos.
 • Penthouse: Apartament situat la ultimul etaj al unei clădiri, cu o terasă generoasă.
 • Garsonieră: Apartament cu o singură cameră.
 • Studio: Apartament cu o singură cameră și o bucătărie open-space.
 • Loft: Spațiu open-space amenajat într-o fostă clădire industrială.

Starea proprietății:

 • Nouă: Proprietate construită recent, nelocuită.
 • Second-hand: Proprietate care a mai fost locuită anterior.
 • Decomandat: Apartament cu camere separate.
 • Semidecomandat: Apartament cu o cameră separată și restul spațiului open-space.

Termeni specifici:

 • Abitatie: Dreptul de a locui gratuit intr-un imobil, apartinand altei persoane.
 • Agent imobiliar: Persoana fizica sau juridica autorizata sa intermedieze tranzactii imobiliare. Agenții imobiliari sunt adesea angajați de birouri sau agenții imobiliare pentru a lucra sub brandul lor și pentru a aduce clienți.
 • Antecontract: Contract preliminar prin care partile se obliga sa incheie in viitor un contract final de vanzare-cumparare.
 • Arie construită: Suprafața totală construită a unei clădiri, incluzând pereții exteriori.
 • Arie utilă: Suprafața interioară a unei clădiri, excluzând pereții exteriori.
 • Birou de cadastru și publicitate imobiliară: Instituție care ține evidența proprietăților imobiliare.
 • Broker imobiliar: Persoana fizica sau juridica autorizata care deţine atât calitatea de agent imobiliar, în condiţiile prezentei legi, cât şi calitatea de administrator şi/sau director în cadrul unei agenţii imobiliare.
 • Buletin de cadastru: Document care conține informații despre o proprietate imobiliară, precum suprafața, poziția și titularul.
 • Cadastru: Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe teritoriul tarii.
 • Carte funciara: Document public care contine informatii despre un imobil, precum proprietarul, suprafata, situatia juridica etc.
 • Certificat de urbanism: Document emis de primaria locala care contine informatii urbanistice despre un teren.
 • Certificat energetic: Document care atestă performanța energetică a unei clădiri.
 • Cetatean: Persoana care are cetățenia unui stat.
 • Chistă ipotecara: Sarcina reala constituita prin inscriere in cartea funciara care garanteaza o creanta.
 • Clădire: Construcție destinată locuirii, producției sau altor activități.
 • Comision: Remunerația agentului imobiliar pentru pentru serviciile prestate în cadrul unei tranzacții imobiliare.
 • Condominiu: Clădire cu mai multe apartamente, deținute de proprietari individuali, care au în comun spațiile comune.
 • Contract de vânzare-cumpărare: Document prin care se transferă dreptul de proprietate asupra unui bun imobil.
 • Drepturi reale: Drepturi care se exercită asupra unui bun, cum ar fi dreptul de proprietate, dreptul de uzufruct, dreptul de servitute.
 • Drept de abitatie: Dreptul de a locui gratuit intr-un imobil, apartinand altei persoane.
 • Drept de superficie: Dreptul de a construi si de a avea un imobil pe terenul altei persoane.
 • Drept de uzufruct: Dreptul de a folosi si de a culege fructele unui bun apartinand altei persoane.
 • Etaj: Nivel al unei clădiri.
 • Fond funciar: Totalitatea terenurilor din România.
 • Garanție reală: Drepturi reale care se constituie ca garanție pentru o obligație, cum ar fi ipoteca.
 • Imobil: Bun care nu se poate deplasa, cum ar fi terenul, clădirea.
 • Ipoteca: Drept real de garanție care se constituie asupra unui imobil.
 • Legea cadastrului și a publicității imobiliare: Legea care reglementează sistemul de evidență a proprietăților imobiliare.
 • Locuință: Spațiu destinat locuirii.
 • Proprietate: Dreptul cel mai complet pe care o persoană îl poate avea asupra unui bun.
 • Proprietate imobiliară: Dreptul de proprietate asupra unui teren sau a unei clădiri.
 • Plan urbanistic general (PUG): Document strategic care stabileste directiile de dezvoltare ale unei localitati.
 • Plan urbanistic zonal (PUZ): Document care reglementeaza detaliat modul de utilizare a terenurilor dintr-o anumita zona a unei localitati.
 • Servitute: Drept real care grevează un imobil în favoarea altui imobil.
 • Teren: Suprafață de pământ.
 • Uzufruct: Drept real care conferă titularului dreptul de a folosi și de a culege fructele unui bun al altei persoane.
 • Vânzare-cumpărare: Contract prin care o parte se obligă să transmită proprietatea unui bun către cealaltă parte, în schimbul unui preț.

Caracteristici specifice domeniului imobiliar:

1. Valoarea ridicată a tranzacțiilor: Imobiliarele implică sume mari de bani, făcând din acest domeniu unul cu riscuri și recompense semnificative.

2. Natură illichidă: Spre deosebire de alte bunuri, proprietățile imobiliare nu pot fi vândute rapid și ușor. Tranzacțiile pot dura săptămâni sau luni, iar prețul final poate fi semnificativ diferit de prețul cerut.

3. Heterogenitate: Fiecare proprietate este unică, având caracteristici specifice (locație, suprafață, stare, etc.) care influențează prețul și cererea.

4. Reglementări complexe: Domeniul imobiliar este supus numeroaselor legi și reglementări, care pot fi dificil de înțeles și respectat.

5. Ciclicitate: Piața imobiliară este ciclică, cu perioade de creștere urmate de perioade de scădere. Această volatilitate poate afecta semnificativ valorile proprietăților și rentabilitatea investițiilor.

6. Impactul factorilor locali: Prețurile și cererea pentru proprietăți imobiliare sunt influențate de factori locali, precum infrastructura, economia locală, criminalitatea, etc.

7. Nevoia de expertiză: Tranzacțiile imobiliare pot fi complexe, necesitând adesea consultanță juridică și financiară.

8. Importanța marketingului: Vânzarea sau închirierea unei proprietăți necesită campanii de marketing eficiente pentru a atrage potențialii clienți.

9. Dezvoltare continuă: Domeniul imobiliar este în continuă evoluție, cu apariția de noi tendințe, tehnologii și modele de afaceri.

10. Impactul emoțional: Achiziția unei proprietăți este o decizie importantă, adesea încărcată emoțional, care poate fi influențată de factori personali și sentimentali.


Pe lângă caracteristicile generale, domeniul imobiliar se poate subdivide în diverse segmente, cu particularități proprii:

 • Imobiliare rezidențiale: Achiziția, vânzarea și închirierea de locuințe
 • Imobiliare comerciale: Spații de birouri, spații comerciale, depozite
 • Imobiliare industriale: Hale industriale, fabrici, terenuri industriale
 • Terenuri: Terenuri agricole, terenuri forestiere, terenuri intravilane

Notă: Acest dicționar nu este exhaustiv și conține doar o selecție de termeni și abrevieri frecvent utilizate în domeniul imobiliar. Pentru a afla mai multe, te rugăm sa consulți un specialist.


Sfaturi:

 • Înainte de a semna orice contract, este recomandat să consultați un avocat sau un consultant imobiliar pentru a vă asigura că înțelegeți toate condițiile și termenii.
 • Asigurați-vă că aveți toate documentele necesare pentru a finaliza tranzacția imobiliară.
 • Nu ezitați să puneți întrebări agentului imobiliar dacă nu înțelegeți ceva.

Resurse suplimentare:

 • Legea nr. 114/1996 – Legea cadastrului și a publicității imobiliare
 • Legea nr. 190/2018 – Legea vânzării-cumpărării imobilelor
 • Codul Civil Român

Sper că acest dicționar vă va fi de folos!

Lasă un comentariu...