Ce acte cer de la vânzător?

Investeste in imobiliare

Categories :

𝐎𝐩𝐢𝐧𝐢𝐚 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜ă 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐭𝐚𝐩𝐚 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫ă 𝐝𝐞 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳ă 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐜𝐞 𝐨𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭 𝐢𝐩𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚𝐫.

Juriștii/ avocații/ notarii agreați ai băncii, după caz, vor analiza actele de proprietate ale locuinței pe care vrei să o cumperi, pentru a se asigura că nu exită niciun risc și poți cumpăra imobilul în condiții de siguranță.

Chiar dacă interesul băncii este să se asigure că ipotechează un imobil fără risc și că iși recuperează banii în caz de neplată, această analiză este și în avantajul clientului.

Acesta beneficiază gratuit de o verificare completă și profesionistă a situației juridice a imobilului pe care îl va cumpăra.

Așadar, atunci când te vei afla in această etapă și trebuie să îi soliciți vânzătorului documentele de proprietate, întreabă-l întâi modul cum a dobândit proprietatea în funcție de asta îi vei solicita documentele specifice.

 În cazul în care vânzătorul declară că a dobândit imobilul (pe care acum ți-l vinde) prin cumpărare, iată ce documente să îi soliciți:

 ✅ 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫ă 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞, nu mai vechi de 30 de zile.

 ❗ Daca vrei să cumperi apartament într-un bloc, îi vei solicita:

 👉 extras de carte funciară pentru tot blocul (de unde să reiasă dacă e proprietar sau are doar în folosință cotele părți comune ale blocului (teren, casa scării, lift etc)

👉 declarația de la asociația de proprietari că întreținerea este achitătă la zi și că nu mai prezintă nicio datorie la asociație

 Actul de dobândire al imobilului, respectiv contractul de vânzare-cumpărare prin care vânzătorul a achiziționat imobilul în trecut;

 Foarte important, dacă în cuprinsul acestui act reiese că plata prețului s-a efectuat după semnarea contractului (de exemplu, și el, la rândul lui, a cumpărat prin credit), atunci e nevoie să iți prezinte:

 👉 extras de cont

👉 copie ordin de plată

👉 altă dovadă a achitării prețului (declarație notarială)

❗ E obligatoriu ca vânzătorul să facă probă că a achitat integral prețul imobilului atunci când l-a cumpărat

✅ Schița imobilului

 🏢 Dacă e bloc, va fi necesară:

 👉 schița cadastrală (planul de amplasament al blocului)

👉 schița interioară a apartamentului (releveu)

🏠 Dacă e casă, vei solicita:

👉 schița cadastrală (planul de amplasament) a casei & a terenului

👉 planul casei (releveul)

❗️ Acestea trebuie să fie vizate de Oficiul de Cadastru sau de către un inginer topograf.

✅ î𝐧𝐜𝐡𝐞𝐢𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞 i𝐧𝐭a𝐛𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞 Î𝐧 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐚 𝐅𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫ă(“Ce mai e și asta?”) 😁

 👉 Ei bine, este un document emis de Oficiul de Cadastru, dovadă că actele necesare întăbulării au fost complete și corecte, iar imobilul pe care îl cumperi a fost intabulat în Cartea Funciară.

 Numărul și data emiterii acesteia îl vei găsi în extrasul de carte funciară.

 ✅ 𝐃𝐨𝐯𝐚𝐝𝐚̆ 𝐜ă 𝐢𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐮𝐥 𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐝𝐫𝐮𝐦𝐮𝐥 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐬𝐚𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭

 👉 dacă aceasta mențiune nu e cuprinsă în actul de proprietate sau în extrasul de carte funciară.

 ❗️ Această dovadă poate fi o adresă de la primărie sau se poate proba prin schița cadastrală + un extras de cartă funciară care privesc drumul la care are acces imobilul.

 ✅ Certificatul energetic

👉 Dacă vânzătorul/ agentul imobiliar nu deține unul sau mai multe dintre aceste documente, ele pot fi obținute sub forma unor copii certificate de la Oficiul de Cadastru, prin intermediul unui birou notarial.

Lasă un comentariu...